Đội ngũ giảng viên

Phạm Duy Xuân Quang

 

CHỨC DANH:

  • Giảng viên Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM.
  • Lương Y.


BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC:

  • Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn Lương Y Đa Khoa.

 

Đối tác
Đăng ký nhận tin

Nhận ngay những thông tin chiêu sinh và nhiều ưu đãi

Đăng ký tư vấn
Tư vấn