Đội ngũ giảng viên

Futoshi Tsuyukubo

 

CHỨC DANH:

  • Giáo viên của Trung tâm Khoa học thể thao ChiangMai.
  • Giảng viên quốc tế

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC:

  • Bằng Giáo viên của Trung tâm Khoa học thể thao ChiangMai

 

Đối tác
Đăng ký nhận tin

Nhận ngay những thông tin chiêu sinh và nhiều ưu đãi

Đăng ký tư vấn
Tư vấn