Đội ngũ giảng viên

Bùi Quốc Thắng

 

CHỨC DANH:

  • Giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Phó Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ.

 

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC:

  • Bằng Phó Giáo sư Y học cấp bởi Hội Đồng Chức Danh Giáo sư Nhà Nước Việt Nam.
  • Bằng Tiến sỹ Y học của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác
Đăng ký nhận tin

Nhận ngay những thông tin chiêu sinh và nhiều ưu đãi

Đăng ký tư vấn
Tư vấn