Đào tạo du học

CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN CHĂM SÓC MÓNG

 

Thời gian đào tạo: 400 giờ
Chương trình này được thiết kế cho bạn, học viên với thông tin mới nhất để đảm bảo trình độ chuyên môn tiên tiến cho bạn. Học viên có thể làm việc trên mô hình với nhau trong từng khoảng thời gian cụ thể.

 • GIẢI PHẪU HỌC VỀ MÓNG
 • BỆNH VÀ RỐI LOẠN VỀ MÓNG
 • QUY TRÌNH CẮT MÓNG
 • MÁT-XA BÀNTAY VÀ BÀN CHÂN
 • TRỊ LIỆU PARAFFIN
 • BUÔN BÁN VÀ TIẾP THỊ
 • GIẢI PHẪU HỌC VỀ BÀN TAY & BÀN CHÂN
 • VẼ, PHUN MÓNG TAY
 • VỆ SINH VÀ KHỬ TRÙNG
 • PHỤC HỒI, SỬA CHỮA VÀ SƠN
 • ĐIÊU KHẮC ACRYLIC VÀ ỨNG DỤNG GEL
 • PHỦ LỚP ACRYLIC
 • GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ VỀ TÓC
 • ĐIỀU TRỊ TRƯỚC VÀ SAU WAX
 • CƠ BÀN TAY VÀ BÀN CHÂN
 • QUY TRÌNH LÀM MÓNG CHÂN
 • QUY TRÌNH NÂNG CAO
 • TRỊ LIỆU VỀ MÓNG MỌC NGƯỢC
 • ỨNG DỤNG TIP
 • ỨNG DỤNG CỦA SHELLAC
 • TRỊ LIỆU VỀ DA BỊ TRẦY XƯỚC
 • XỬ LÝ VỚI TÁI PHÁT
 • KẺ LÔNG MÀY
 • TÍNH GIÁ TẠI SALON VÀ TẠI NHÀ
 • QUY TRÌNH LÀM SÁP CỨNG VÀ SÁP LỎNG
 • NHUỘM LÔNG MI & LÔNG MÀY
 • DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ
 • TRỊ LIỆU CHUNG VỀ MÓNG NGƯỢC
Đối tác
Đăng ký nhận tin

Nhận ngay những thông tin chiêu sinh và nhiều ưu đãi

Đăng ký tư vấn
Tư vấn