Đào tạo du học

CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN CHĂM SÓC DA


Thời gian đào tạo: 460 giờ

Chương trình này dành cho cá nhân vẫn muốn cập nhật  về ngành Thẩm Mỹ đặc biệt về lĩnh vực chăm sóc da. Tuy nhiên, học viên luôn luôn có thể mở rộng sang lĩnh vực khác vì đây là nền tảng tốt để có thể mở rộng.

CHĂM SÓC DA
Các quy trình từ cơ bản, trung cấp và cao cấp.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
+ Phát triển doanh nghiệp / thực hành.
+ Kỹ năng giao tiếp và quản lý.
+ Kiến thức về về buôn bán lẻ và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

LÝ THUYẾT
Giải phẫu học, sinh lý học, các rối loạn và bệnh học, thông tin về thành phần và sản phẩm.

Đối tác
Đăng ký nhận tin

Nhận ngay những thông tin chiêu sinh và nhiều ưu đãi

Đăng ký tư vấn
Tư vấn