Đào tạo du học

CHƯƠNG TRÌNH AESTHETICS


Thời gian đào tạo: 1.100 giờ (Lý thuyết : 440 giờ, Thực hành : 660 giờ)

 • CẮT DA TAY
 • CẮT DA CHÂN
 • TẨY LÔNG
 • GIỚI THIỆU VỀ THẨM MỸ
 • CHĂM SÓC DA CƠ BẢN
 • TRỢ GIÚP Y HỌC TRONG CHĂM SÓC DA
 • TRANG ĐIỂM ỨNG DỤNG
 • XOA BÓP CƠ THỂ & SPA TRỊ LIỆU
 • QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHỎ
 • GIỚI THIỆU TIÊM DƯỚI DA (BOTOX & CHẤT ĐỘN)
 • CÔNG NGHỆ LASER
 • THỰC HÀNH LÂM SÀNG
Đối tác
Đăng ký nhận tin

Nhận ngay những thông tin chiêu sinh và nhiều ưu đãi

Đăng ký tư vấn
Tư vấn