Chương trình đào tạo

LỚP THÁI MASSAGE CƠ BẢN

 

LEVEL 1

Giáo viên phụ trách:

Giảng viên Võ Dung Spa school : Bùi thị Phương Loan

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngày 1:
   - Kỹ thuật ấn và tư thế ngồi trong Massage Thái.
   - Bài 1 : Xoa ấn huyệt đầu
   - Bài 2 : Xoa ấn huyệt cổ
   - Bài 3 : Xoa ấn huyệt vai
   - Bài 4:  Xoa ấn huyệt mặt
   - Ăn trưa và nghỉ ngơi
   - Bài 5: Xoa ấn huyệt lưng nằm nghiêng
   - Giải lao

Ngày 2:
   - Lý thuyết :  kiến thức tổng quan về Massage Thái.
   - Bài 6: Xoa ấn huyệt lưng nằm sấp
   - Ăn trưa và nghỉ ngơi
   - Thực hành bài 6 : Xoa ấn huyệt lưng nằm sấp.
   - Bài 7:  Xoa ấn huyệt tay
   - Giải lao
   - Bài 7 tiếp theo : Xoa ấn huyệt tay
   - Ôn lại bài 5 , 6 và 7.
   - Kiểm tra áp lực với giáo viên để tăng hiệu quả xoa bóp

Ngày 3:
   - Bài 8: Xoa bóp bụng
   - Bài 9:  Xoa ấn huyệt chân
   - Ăn trưa và nghỉ ngơi
   - Bài 9 tiếp theo : Xoa ấn huyệt chân
   - Giờ giải lao
   - Ôn bài 9 / Kiểm tra điểm ấn và áp lực ấn

Ngày 4:
   - Bài 10 : Kéo giãn toàn thân
   - Bài 11 : Kết thúc
   - Ăn trưa và nghỉ ngơi
   - Biễu diễn một bài xoa bóp toàn thân đầy đủ.
   - Giải lao
   - Học viên thực hành xoa bóp toàn thân với bất kỳ bài học nào thấy cần.


Ngày 5:
     Học sinh thực hành xoa bóp Thái toàn thân với bạn học theo sau :
   - Kéo giãn cơ thể ( bài 10 ), thực hiện các động tác kết thúc ( bài 11 ) và vặn người.
   - Kiểm tra thực hành do giáo viên đánh giá theo từng bài học trong quá trình học.
   - Một bài kiểm tra ngắn được đưa ra trong tuần.

Đối tác
Đăng ký nhận tin

Nhận ngay những thông tin chiêu sinh và nhiều ưu đãi

Đăng ký tư vấn
Tư vấn