Chương trình đào tạo

LỚP ĐIỀU TRỊ GIẢM CÂN

 

 

Giáo viên phụ trách:
Giảng viên cao cấp Quốc tế: Bùi Thị Phương Loan 

 

Chương trình học:

A. Lý thuyết: 

   1. Cơ chế dự trữ mỡ của cơ thể.
   2. Chỉ số BMI của cơ thể.
   3. Năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể và chỉ số BMR.
   4. Tạo lượng calo thiếu hụt để giảm cân.
   5. Các phương pháp giảm cân.

 

 

B. Thực hành: 

   1. Điều trị tan mỡ bằng bấm huyệt Trung Quốc và Shiatsu (03 buổi).


   2. Điều trị tan mỡ bằng quấn nóng.
   3. Điều trị tan mỡ bằng quấn lạnh.
   4. Điều trị tan mỡ bằng máy RF.
   5. Giữ dáng sau khi sanh.

 

Đối tác
Đăng ký nhận tin

Nhận ngay những thông tin chiêu sinh và nhiều ưu đãi

Đăng ký tư vấn
Tư vấn