Chương trình đào tạo

AYURVEDA MASSAGE

 

LÝ THUYẾT:

• Giới thiệu về  Ayurveda

• Lịch sử  Ayurveda

• Các  nhánh Ayurveda

• Nguyên tắc cơ bản của Ayurveda

• Lý thuyết của sự  sáng tạo

• Khái niệm Pancha Mahabhuta

• Khái niệm Tridosha

• Khái niệm về  Tâm hồn – Trí tuệ - Thể xác

• Khái niệm về Mala (Chất thải)

• Khái niệm về Srotas  (Các đường kinh của cơ thể)

• Khái niệm về Agni (Sự đốt cháy tiêu hóa)

• Khái niệm về Kosha (Kênh dinh dưỡng)

• Khái niệm về Prakruti (Cấu tạo cơ thể)

• Quá trình chuẩn bị của Panchakarma

• Liệu pháp Panchakarma

• Vamana (Gây nôn)

• Virechanam (Thanh lọc cơ thể)

• Vasti (Thảo dược thanh lọc cơ thể)

• Nasya (Thảo dược hít  mũi)

• Sắp xếp Lịch Điều trị Ayurvedic

• Thảo dược  và dầu thường được sử dụng

 

CÁC PHẦN THỰC HÀNH:

• Abhyanga  ( Massage Ayurvedic  toàn thân )

• Elakizhi  ( Massage bằng  túi lá Thảo dược )

• Navarakizhi ( Massage bằng  túi gạo Thảo dược)

• Udhwarthanam ( Massage với bột Thảo dược )

• Vasti ( Thảo dược thanh lọc cơ thể )

• Nasyam ( Thảo dược hít mũi )

• Thảo dược cho mặt

• Ksheeradhara

• Thảo dược xông

• Massage Ayurvedic cho Tay và Chân

• Shiro Abhyanga ( Massage Đầu truyền thống của Ấn )

• Massage Ayurvedic cho mặt.

Đối tác
Đăng ký nhận tin

Nhận ngay những thông tin chiêu sinh và nhiều ưu đãi

Đăng ký tư vấn
Tư vấn