Phó Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ BÙI QUỐC THẮNG

Phó Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ BÙI QUỐC THẮNG

Phó Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ BÙI QUỐC THẮNG

Việt Nam English Japan
Phó Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ BÙI QUỐC THẮNG

 

Giảng viên Đại học Y Dược Tp.HCM

Các bằng cấp đạt được:

  • Bằng Phó Giáo sư Y học cấp bởi Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Việt Nam
  • Bằng Tiến sỹ Y học của Bộ Giáo dục và Đào tạo