Lương Y PHẠM DUY XUÂN QUANG

Lương Y PHẠM DUY XUÂN QUANG

Lương Y PHẠM DUY XUÂN QUANG

Việt Nam English Japan
Lương Y PHẠM DUY XUÂN QUANG

 

Giảng viên Viện Y Dược học Dân tộc Tp.HCM

Các bằng cấp đạt được:

  • Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn Lương Y Đa Khoa