CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÕ DUNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÕ DUNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÕ DUNG

Việt Nam English Japan
Huấn luyện viên Yoga: YOGACHARYA ANIL KUMAR

Bằng cấp & kinh nghiệm:

- E-RYT 500 Yogaacharya ATTC tại Sivananda Yoga Vedanta Ashram, Madurai 2013

- Bằng Xoa bóp tổng hợp Thai Massage (Mức độ 1-2-3) 90 giờ, tại trường Thai Massage, Chiang mai, Thailand. 2012

      - Yoga Siromani TTC từ Sivananda Yoga Vedanta Ashram, Uttar Kashi India 2010

      - Chứng chỉ Bosu và Gliding ở Reebok resolution 2010

      - Chứng chỉ Bấm huyệt chân từ Hiệp hội Bấm huyệt Ấn Độ 2009

      - Khóa huấn luyện giáo viên của trường Yoga Bihar, Munger, Bihar 2009 về kỹ năng thiền và kiểm soát căng thẳng

      - Chứng chỉ Reebok về Aerobics và huấn luyện bước đi. 2007

      - Bằng giảng dạy Transformational Yoga tại trường Sri Ma of Transformational Yoga, Trung tâm Hong-Kong, HK. 2004

     - Chứng chỉ Yoga và liệu pháp thiên nhiên tại Cao Đẳng Chandra of Yoga and Naturopathy New