Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ BÙI THỊ PHƯƠNG NGA

Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ BÙI THỊ PHƯƠNG NGA

Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ BÙI THỊ PHƯƠNG NGA

Việt Nam English Japan
Giáo sư - Tiến sỹ - Bác sỹ BÙI THỊ PHƯƠNG NGA

Phó trưởng Bộ môn Sản phụ khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM

Khoa Ung bướu Phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ

Các bằng cấp đạt được:

  • Bằng Tiến sỹ Y học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành Sản phụ khoa của Trường Đại học Bourgogne (Pháp).
  • Chứng nhận Bồi dưỡng kiến thức Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng cho bác sỹ phụ trách hành nghề Dịch vụ xoa bóp