Giám đốc - Giãng viên Quốc tế

Giám đốc - Giãng viên Quốc tế

Giám đốc - Giãng viên Quốc tế

Việt Nam English Japan
Giãng viên Quốc tế BÙI THỊ PHƯƠNG LOAN

Các bằng cấp trong nước:

 

 • Chứng chỉ Lý luận Giáo dục của Đại học Sư phạm.
 • Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.
 • Sơ cấp châm cứu của Viện Y học Dân tộc.
 • Chứng chỉ nghề của Sở Lao động Thương binh Xã hội.
 • Chứng nhận của Trung tâm chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP HCM khóa Vật lý trị liệu.

 

Các bằng cấp quốc tế:

 

Bằng cấp của Trường Thái Massage School of Chiangmai - TMC

 • Diploma Thai Foot Massage
 • Diploma Comprehensive Thai Massage
 • Diploma Thai Massage Professional Teacher Training (300 hours)
 • Diploma Thai Massage Professional (300 hours)
 • Diploma Thai Massage Professional Teacher Training (600 hours)
 • Honor to Certify with high standard to teach: Foundation Thai Massage, Thai Massage Enhancement,
 • Therapeutic Thai Massage, Thai Table Massage, Thai Foot Massage, and Thai Chair Massage.

 

Bằng cấp của Lanna Thai Spa Academy

 • Professional Certificate Anatomy & Physiology
 • Professional Certificate Body Massage
 • Diploma SPA treatment

 

Bằng cấp của CIBTAC (London)

 • Diploma Anatomy & Physiology
 • Diploma Body Massage


 

Bằng cấp của ChiangMai Spa Academy:

 • Diploma Electric Facial Treatment.

 

Bằng cấp của Khoa Y Đại học ChiangMai:

 • Certificate of Human Body Anatomy 

 

Bằng cấp CIDESCO có giá trị Quốc tế DUY NHẤT tại Việt Nam:

 • Beauty Therapy Diplome International