CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÕ DUNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÕ DUNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÕ DUNG

Việt Nam English Japan
Giảng viên cao cấp PANNEE LIANGVITTAYAKUN

 

Các bằng cấp đạt được:

  • Bằng giám khảo quốc tế của CIDESCO ( CIDESCO Diploma of International Exammination)

  • Bằng điều trị thẩm mỹ của CIBTAC (CIBTAC Certificate in Aesthetic Treatments)

  • Bằng massage mặt chuyên nghiệp 120 hours của AIM School ( Diploma of Professional Facial Massage 120 hours)

  • Chứng nhận chăm sóc da chuyên nghiệp của sothys ( Certificate of Professional Skincare)