Giãng viên BÙI THỊ PHƯƠNG MAI

Giãng viên BÙI THỊ PHƯƠNG MAI

Giãng viên BÙI THỊ PHƯƠNG MAI

Việt Nam English Japan
Giãng viên BÙI THỊ PHƯƠNG MAI

Giảng viên Võ Dung Spa School

Các bằng cấp đạt được:

  • Chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề - Đại học SPKT
  • Bằng Anatomy của CIBTAC (London)
  • Bằng Body Massage của CIBTAC (London)
  • Bằng Anatomy của Lanna Academy (Thái Lan)
  • Bằng Body Massage của Lanna Academy (Thái Lan)
  • Bằng chứng nhận Giáo viên chuyên ngành Massage Thái của Trường TMC (Thái Lan)
  • Bằng của Trường Đại học Y Khoa Chiang Mai (Thái Lan)