Bác sỹ PHẠM THỊ VIỆT LÀNH

Bác sỹ PHẠM THỊ VIỆT LÀNH

Bác sỹ PHẠM THỊ VIỆT LÀNH

Việt Nam English Japan
Bác sỹ PHẠM THỊ VIỆT LÀNH

Giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM

Các bằng cấp đạt được:

  • Bằng Bác sỹ Chuyên khoa cấp I của Đại học Y Dược Tp.HCM
  • Bằng Bác Sỹ tuyến Y Tế cơ sở - Bác Sỹ Y Khoa của Trung tâm Đào tạo Bồi Dưỡng Cán bộ Y Tế Tp.HCM
  • Chứng chỉ Bồi dưỡng Kiến thức Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng cho Bác sỹ phụ trách hành nghề Dịch vụ Xoa bóp