NEWS

 • FOOT MASSAGE

  The art of reflexology applies medium pressure to specific points on the feet that correspond to the body's vital organs...

  news
  VIEW DETAIL
 • ANATOMY AND PHYSIOLOGY

  news
  VIEW DETAIL
setup

Training

 • learn

  COMPREHENSIVE THAI MASSAGE

 • learn

  BODY MASSAGE

 • learn

  SPA TREATMENTS

 • learn

  SKIN CARE & TREATMENT

  This program provide the comprehensive knowledge of the skin, help you confidence to set-up business. You will easily diagnose the skin condition of the client and give methods of treatment, as well as consult them to use correct skin care products.

 • learn

  SHIATSU

 • learn

  SPA : BUSINESS – MANAGEMENT – SKILL COURSE

 • learn

  SPA SKILL COURSE

Spa Package

 • spa

  Dịch vụ làm ốm bằng ánh sáng sinh học kết hợp với sóng siêu âm

  Lằm ốm bằng công nghệ ánh sáng sinh học, hiệu quả ngay trong tuần đầu tiên.
  Giảm ngay 10cm – 15cm chỉ sau 10 lần chạy máy.

 • spa

  Dịch vụ đặc biệt: SPA

  Thời gian: 300 phút

 • spa

  Basic skin care

  Thời gian: 90 phút